ناحیه کاربری
سامانه نیروی انسانی

علمی
شنبه، 13 بهمن، 1397
چهارمین همایش فعالان قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 10 الی 12 بهمن ماه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار شد. در این همایش که به همت مجمع قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار گردید بیش از 180 نفر از فعالان قرآنی ...

جمعه، 5 بهمن، 1397
عناوین و نویسندگان مقالات مورد قبول جهت ارائه سخنرانی در همایش: عنوان مقاله نویسندگان مروری جامع بر استاندارد های اخلاق حرفه ای دانشجویان بر اساس آموزه های قرآنی و تطبیق آن با WHO مریم دهقانی ملاحظات پایان حیات در نظام سلامت زهرا ملارسولی تفاوت مرز های اصل ...

ثبت نام ششمین همایش قرآن و عترت

همایش فعالین قرآن و عترت

پیوندها