ناحیه کاربری
سامانه نیروی انسانی

عکس
شنبه، 13 بهمن، 1397
چهارمین همایش فعالان قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 10 الی 12 بهمن ماه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار شد. در این همایش که به همت مجمع قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار گردید بیش از 180 نفر از فعالان قرآنی ...

يکشنبه، 16 دي، 1397
جلسه هماهنگی چهارمین همایش فعالان قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور و ششمین همایش قرآن و عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. لازم به ذکر است در این جلسه که با حضور مسئولین فرهنگستان علوم پزشکی کشور، مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ...

ثبت نام ششمین همایش قرآن و عترت

همایش فعالین قرآن و عترت

پیوندها