ناحیه کاربری
سامانه نیروی انسانی

مقالات تایید شده در ششمین همایش قرآن و عترت و سلامت در بخش دانشجویان اعلام شد

عناوین و نویسندگان مقالات مورد قبول جهت ارائه سخنرانی در همایش:

عنوان مقاله نویسندگان

مروری جامع بر استاندارد های اخلاق حرفه ای دانشجویان بر اساس

آموزه های قرآنی و تطبیق آن با WHO

مریم دهقانی
ملاحظات پایان حیات در نظام سلامت زهرا ملارسولی

تفاوت مرز های اصل اتونومی در اخلاق مبتنی بر فلسفه غرب و اخلاق

مبتنی بر اصول اسلامی

امین قرنفلی
بررسی اخلاق حرفه ای در نظام سلامت بر اساس آموزه های اسلامی علی حاجی پور طالبی

 

عناوین و نویسندگان مقالات مورد قبول جهت ارائه پوستر در همایش:

عنوان مقاله  نویسندگان
بررسی ارزش های اخلاقی در سلامت از منظر قرآن و اسلام

فاطمه یاعلی، منصور تفویضی

عاطفه رحمانیان، فاطمه حقیقتیان

بررسی نقش قرآن و دینداری در اسراف و تبذیر مواد غذایی رضیه برزگر، مریم دولت آبادی
بررسی ابعاد مختلف اتانازی از دیدگاه اسلام و اخلاق حرفه ای نوین مجتبی مهجور
محیط زیست از منظر قرآن و آموزه های وحیانی مریم غلامی، معصومه خط بصره
مروری بر تاثیر عدالت اجتماعی در اخلاق حرفه ای از منظر قرآن نسترن شرافتی

بررسی نقش الگویی اساتید در کوریکولوم پنهان آموزشاخلاق حرفه ای از منظر قرآن و سیره معصومین

فاطمه فلامرزی، منصور درویش تفویضی
بررسی تاثیر فعالیت های قرآنی بر سلامت روانی مردان و زنان شهر سنندج پریسا مظفری، شادی کهزادی، مهران سیفی، محمد ایرج باقری ساوه، سحر قیصری، فرشید غلامی، حمزه صالح زاده
بررسی ارتباط بین آموزه های قرآنی تفکر دینی در حفاظت از محیط زیست مریم  دولت آبادی، رضیه برزگر
بررسی روند و دلایل تحریم شرب خمر از منظر قرآن و ۀموزه های وحیانی و نقش تربیتی آن در برخورد با پدیده های انحرافی جامعه مهسا سادات موسوی،زهرا عادل، زهرا زالی چهلخانه، مریم غلامی
نقش قرآن و نگرش دینی در ارتقای فرهنگ زیست محیطی مریم دولت آبادی، رضیه برزگز
بررسی ارتباط بین آیات قرآن و تعهدات مذهبی در تغذیه سالم و بهداشتی رضیه برزگر، مریم دولت آبادی
سلامت و حفظ حریم خصوصی با الهام از آیات نورانی کلام الهی سیده فاطمه رحیمی، محمدرضا میری، راضیه طغرلی، فاطمه دلاکه، عطیه غفرانی، شیما بهدانی
حقوق اسلامی کارکنان سلامت، نمونه ای از اخلاق حرفه ای حسین محمدیان
تاثیر اخلاق حرفه ای بر مدیریت صحیح منابع آب از منظر قرآن کریم سلیمه رضایی نیا
بررسی سقط جنین از دیدگاه فقه اسلامی و اخلاق پزشکی عطیه عبدالجوادی، عارف عبدالجوادی

ارسال نظر

نظر خود را درباره این مطلب بنویسید ...
ثبت نام ششمین همایش قرآن و عترت

همایش فعالین قرآن و عترت

پیوندها