ناحیه کاربری
سامانه نیروی انسانی

انتخابات شورای مرکزی مجمع قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شد

انتخابات شورای مرکزی مجمع قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در چهارمین همایش فعالان قرآن و عترت (11 و 12 بهمن ماه 1397 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. 

بر این اساس:

سرکار خانم مریم دهقانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جناب آقای محمد جواد صادقی از دانشگاه علوم پزشکی ارتش

جناب آقای حمید راستی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

جناب آقای علی بنده زاده ناطر از دانشگاه علوم پزشکی دزفول

جناب آقای حسین محمدیان از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

جناب آقای عزیزالله احمدی پناه از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

جناب آقای محمد ملکی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

به عنوان اعضای اصلی این شورا انتخاب شدند و همچنین:

جناب آقای عمادالدین دیلمی از دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

جناب آقای علی بدیع الزمان از دانشگاه علوم پزشکی بم

به عنوان اعضای علی البدل انتخاب و معرفی شدند.

لازم به ذکر است شورای پیشین تا تاریخ 23 اسفندماه همچنان به فعالیت خود ادامه داده و در این تاریخ وظایف خود را به شورای انتخابی جدید محول خواهد کرد.

ارسال نظر

نظر خود را درباره این مطلب بنویسید ...
ثبت نام ششمین همایش قرآن و عترت

همایش فعالین قرآن و عترت

پیوندها